Momentan, serviciul TVA API este in mentenanta.

Începând cu data de 1 iulie 2021, mărfurile importate în UE vor fi supuse TVA. Care sunt excepțiile?

Marfurile importate in UE vor fi supuse TVA

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), prin Direcția Generală a Vămilor (DGV) informează că, după data de 1 iulie 2021, mărfurile importate în UE vor fi supuse TVA. Exceptie fac trimiterile fara caracter comercial de la o persoană particulară la alta cu o valoare care nu depășește 45 euro.

Modificările legislative referitoare la trimiterile cu valoare scăzută au în vedere faptul că începând cu data de 1 iulie 2021, trebuie să se colecteze TVA pentru toate importurile. Astfel, se introduc noi reguli în domeniul comerțului electronic pentru declararea mărfurilor și plata TVA și se elimină scutirea de TVA la import pentru mărfurile din trimiteri care nu depășesc 10 euro.

Astfel că, după această dată, chiar dacă veți importa mărfuri din țări terțe sau teritorii terțe, cu o valoare intrinsecă mai mică de 150 EUR, se va percepe TVA.

Ce presupun noile modificări:

 • veți plăti TVA pentru mărfurile importate în UE;
 • va trebui să depuneți declarații vamale pentru toate mărfurile importate în UE, indiferent de valoarea lor;
 • există opțiunea depunerii unei declarații cu set redus de date H7 (elementele de date pe care trebuie să le conțină declarația - [pg. 252, coloana H7]);
 • declarațiile cu set redus de date H7 vor fi depuse pentru:
  • importul de mărfuri cu o valoare intrinsecă mai mică de 150 euro, care beneficiază de scutire de taxe vamale la import - (art. 23 din R1186/2009);
  • mărfuri care fac obiectul unor trimiteri de la o persoană particulară la alta, fără caracter comercial, cu o valoare mai mică de 45 euro pe transport, care beneficiază de scutire de taxe vamale și TVA la import – (art.25 din R1186/2009). Scutirea de TVA la import pentru trimiterile fără caracter comercial de la o persoană particulară la alta cu o valoare care nu depășește 45 euro, astfel cum se prevede în Directiva 2006/79/CE a Consiliului, rămâne aplicabilă,
  • mărfuri în cadrul regimului special pentru vânzările la distanță de mărfuri importate din țări terțe sau teritorii terțe, prevăzut în titlul XII capitolul 6 secțiunea 4 din Directiva 2006/112/CE, cu modificările și completările ulterioare - link;
  • mărfuri în cadrul regimurilor speciale pentru declararea și plata TVA la import prevăzute în titlul XII capitolul 7 din Directiva 2006/112/CE, cu modificările și completările ulterioare;
 • mărfurile din trimiterea în cauză nu trebuie să facă obiectul unor prohibiții sau restricții și nu trebuie să fie supuse accizelor;
 • declarațiile cu set redus de date nu se utilizează în cazurile prevăzute la art.143a alin. (2) din R 2015/2446:
  • punerea în liberă circulație a mărfurilor al căror import este scutit de TVA în conformitate cu art. 143 alin.(1) lit. (d) din Directiva 2006/112/CE și, atunci când este cazul, care circulă în regim suspensiv de accize în conformitate cu art. 17 din Directiva 2008/118/CE
  • reimportul cu punerea în liberă circulație a mărfurilor al căror import este scutit de TVA în conformitate cu art. 143 alin. (1) lit. (d) din Directiva 2006/112/CE și, atunci când este cazul, care circulă în regim suspensiv de accize în conformitate cu art. 17 din Directiva 2008/118/CE
 • dacă nu aveți un număr EORI, pentru îndeplinirea formalităților vamale, este necesar să îl obțineți de la autoritatea vamală - link . Acest număr se solicită o singură dată și este utilizat pentru toate formalitățile vamale de pe teritoriul UE, atunci când este solicitat;
 • declarația vamală poate fi depusă fie de dumneavoastră - link birouri vamale (pentru reprezentare în nume propriu), fie de un reprezentant ales - un furnizor de servicii care efectuează formalitățile vamale pentru dvs. (de exemplu: un operator poștal, transportator expres, reprezentant vamal sau similar) – link reprezentanți;
 • detalii cu privire la utilizarea declarației cu set redus de date H7 se regăsesc în acest ghid.

Ce mecanism de colectare a TVA poate fi folosit pentru declarația cu set redus de date?

 • regimul special pentru vânzările la distanță de mărfuri importate din țări terțe sau teritorii terțe (ghișeul unic pentru importuri TVA-IOSS [import-one-stop-shop])
 • mecanismul special pentru declararea și plata TVA la import
 • mecanismul standard de plată a TVA la import

Pentru autorizarea accesului în vederea utilizării aplicației informatice pentru completarea DVSRD, precum și pentru semnarea electronică a documentului declarația vamală cu set redus de date, persoanele care întocmesc această declarație trebuie să dețină certificate digitale calificate.

Fiți permanent la curent cu toate modificările legislative din sfera TVA!