Momentan, serviciul TVA API este in mentenanta.

Termeni şi Condiţii

Folosirea acestui site implică acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor de utilizare. În situaţia în care nu sunteţi de acord cu aceştia, vă rugăm să încetaţi accesarea fără acord a site-ului https://www.verificaretva.ro, site care este proprietate a Borg Design SRL.

Definiţii. Următorii termeni vor fi definiţi pentru o mai buna înţelegere a condiţiilor de utilizare:

 • Utilizator - orice persoană interesată de furnizarea serviciului sau care acceseaza serviciul;
 • Serviciu - acordarea către utilizator a accesului la date şi informaţii transmise de Borg Design prin Internet, cu ajutorul acestui site.

Obligaţiile Utilizatorului:

a. Utilizatorul site-ului web este obligat ca la fiecare accesare a site-ului web sau la utilizarea serviciilor oferite să acţioneze în mod legal. Utilizatorul se obligă să:

 • nu modifice, distribuie, transmită, afişeze, publice, reproducă, acorde licenţe, creeze produse derivate, transfere sau vânda orice fel de informaţii sau servicii obţinute prin reproducerea, modificarea sau afişarea conţinutului de pe sau prin intermediul acestui site web fără permisiune scrisă din partea Borg Design;
 • nu folosească şi să nu permită vreunui terţ (şi să nu îl autorizeze) să folosească serviciul Borg Design pentru a transmite sau a recepţiona materiale care contravin dispoziţiilor legale în vigoare sau au un conţinut obscen, abuziv, vulgar, defăimator, ofensator, ameninţător, încalcă orice alt drept de proprietate intelectuală sau este în orice alt mod ofensator;
 • nu desfaşoare (şi să nu permită) activitatea de cracking sau hacking, sau atacurile de tipul "Denial of Service". Utilizatorii care violează securitatea sistemelor sau reţelelor vor fi acţionaţi în instanţă, civil şi penal.

b. Utilizatorul este de acord să nu facă răspunzător şi să nu acţioneze Borg Design în justiţie atât cu privire la orice pretenţie ridicată de către un tert, rezultată din utilizarea serviciului şi a Internetului de către Utilizator, cât şi cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecinţă sau de altă natură), costuri, acţiuni, procese, pretenţii, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de Borg Design ca urmare a încălcării sau ignorării de către Utilizator a acestor condiţii.

Politica de refund

 • Servicii online
  În cazul în care nu a început utilizarea serviciilor, utilizatorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul la distanţă, în termen de 14 zile, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv.

În cazul în care pentru anumite servicii sau produse părţile au convenit politică de refund diferită prin specificaţii contractuale, se va aplica varianta cea mai avantajoasa pentru utilizator.

Limitarea raspunderii

a. Utilizatorul declară în mod expres că înţelege şi este de acord cu următoarele afirmaţii:

I. Utilizarea serviciului se face pe propria răspundere. Astfel Borg Design nu poate fi responsabil pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului sau a site-urilor web în legatură cu acesta.

II. Borg Design asigură buna funcţionare a site-ului şi improspătarea informaţiilor în măsura în care eforturile nu sunt disproporţionate cu interesul manifestat de utilizatori şi nu răspunde sau garantează că:

 • serviciile îndeplinesc sau vor fi adaptate la orice cerinţă a dumneavoastră;
 • serviciile vor fi disponibile şi funcţionale permanent (pot exista perioade scurte de maintenanţă);

III. Informaţiile obţinute prin utilizarea serviciului au un grad de acurateţe bun care nu exclude posibilitatea existenţei unor eventuale erori. Utilizatorul va fi singura persoană responsabilă privind modul de utilizare şi de eventualele pierderi ce pot rezulta din utilizarea fară verificare a acestor informaţii.

IV. Nici un sfat sau alte informaţii orale sau scrise, obţinute de către Utilizator de la Borg Design prin intermediul serviciului, nu va crea o garanţie care nu este stipulată expres în Condiţiile de Utilizare.

V. Răspunderea Borg Design (dacă aceasta este stabilită de către o instanţă judecătorească sau un tribunal arbitral) rezultată în orice mod din sau în legatură cu furnizarea serviciului conform acestor condiţii, este limitată în cazul fiecarui eveniment sau în cazul oricărei serii de mai multe evenimente la 100 de Euro.

Securitate

Utilizatorul ia la cunostinţă că Borg Design nu poate controla şi nu oferă nici un fel de garanţii privind securitatea informaţiilor care sunt vehiculate prin Internet.

Cookies

Site-ul utilizează cookies, pe o durată între 0 şi 1 an, pentru stocarea preferinţelor utilizatorilor şi cookies Google.
Site-ul respectă opţiunea de acceptare/refuzare a cookie-urilor exprimată în setările browserului dumneavoastră.
Puteţi accepta, refuza sau şterge (vezi detalii) în orice moment cookies conform documentaţiei browserului dumneavoastră.

Conexiunea la alte Site-uri

a. Serviciul poate fi folosit de către Utilizator pentru a afla diferite informaţii afişate de către Borg Design pe WEB, pentru a face legătura cu alte site-uri web din lume, iar Utilizatorul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele reţele sau site-uri. Utilizatorul acceptă starea de fapt că Borg Design nu controlează aceste site-uri, nu este responsabil şi nu îşi asumă nici o obligaţie în ceea ce priveşte alte site-uri, orice link din alte site-uri sau conţinutul acestora.

b. Orice includere de link-uri spre alte site-uri este facută numai pentru a putea fi folosită de Utilizator şi nu implică sprijinirea de către Borg Design a materialului disponibil pe acele site-uri sau reţele şi nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul accesează acele site-uri şi le foloseşte produsele şi serviciile exclusiv pe propriul risc.

Proprietate intelectuală

Utilizatorul declară în mod expres că a luat la cunoştinţă faptul că logo-urile şi simbolurile asociate folosite pe acest site, sunt mărci comerciale ale Borg Design.

Date cu caracter personal

Borg Design SRL este înregistrată în registrul operatorilor de date cu caracter personal sub nr. 5647/2007.
Prin accesarea acestui site sunteţi de acord cu faptul că Borg Design are dreptul de a prelucra datele dumneavoastră personale, dezvăluite ca urmare a folosirii serviciului de către Utilizator, conform notei de informare.

Generalităţi

a. Modificări ale condiţiilor - Borg Design poate modifica prezentele condiţii la anumite intervale de timp fără a anunţa Utilizatorul. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoştinţa Utilizatorului prin afişare pe site-ul web. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către Utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afişarea lor pe site-ul web.

b. Forţa Majoră - Borg Design nu işi asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligaţiilor prevazute în aceste condiţii, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiţii meteorologice nefavorabile, actiunea sau inacţiunea guvernului sau a altor autorităţi, a altor reţele de care firma Borg Design nu este responsabilă.

c. Jurisdicţie - Acest site web (exclusiv site-uri ale terţelor părţi spre care există linkuri) este controlat de către Borg Design. Prin accesarea acestui site, Utilzatorul acceptă ca aceste condiţii şi orice dispută legată de ele sunt guvernate şi interpretate în concordanţă cu legile României, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a instanţelor judecătoreşti de pe teritoriul României. Acest site web poate fi accesat de oriunde din România şi de peste hotare. Borg Design nu oferă nici o asigurare că ceea ce acest site conţine se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor ţări în afara României. Dacă Utilizatorul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său şi este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se află.

d. Confidenţialitate  - Borg Design nu garantează că utilizarea acestui site va fi confidenţială. Borg Design nu este responsabil pentru nici o pagubă pe care o suferă Utilizatorul sau altă persoană ca rezultat al încălcării confidenţialităţii cu privire la utilizarea de către Utilizator a acestui site. Orice informaţie pe care Utilizatorul o dezvăluie pe site se poate să nu fie în siguranţă pe durata transmiterii ei prin Internet. Terţe părţi au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face Utilizatorul când foloseşte acest site web. Unele servicii pe care le accesează Utilizatorul pe acest site permit Borg Design să primească informaţii cu caracter personal.

Legislaţie în domeniu:

 • Directiva 2013/37/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public;
 • LEGEA nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice;
 • LEGEA nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 republicată, actualizată (legea societăţilor comerciale).

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Borg Design respectă viaţă dumneavoastră privată şi datele cu caracter personal pe care le furnizaţi în momentul înregistrării sau operarii în cuprinsul acestui site.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Borg Design are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană fizică.

Scopul colectării datelor este

 • de menţinere a conturilor de acces online, evidenţa utilizatorilor şi a clienţilor.
 • oferirea de produse şi/sau servicii de către utilizatorii site-ului către dumneavoastră;
 • soluţionarea întrebărilor, solicitărilor, propunerilor şi sugestiilor dumneavoastră;
 • procesarea comenzilor sau cererilor dumneavoastră;
 • emiterea documentelor de facturare;
 • alocarea sau oferirea unor eventuale recompense, reduceri sau beneficii.

Informaţiile private înregistrate sunt destinate utilizării de către Borg Design şi partenerii contractuali ai acestuia. Datele cu caracter privat nu sunt disponibile public excepţie facând datele care apar în documente oficiale conform legii şi care pot fi accesate de către utilizatorii site-ului (nume asociaţi şi administratori).

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Borg Design. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Observaţii:

 • orice persoană fizică are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, aceasta menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fară nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct;
 • persoanele juridice nu fac obiectul Legii nr. 677/2001.