Momentan, serviciul TVA API este in mentenanta.

Modificare Declarație 394 privind livrările

În data de 21 august 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial Nr. 764, Ordinul nr. 3281/2020 pentru modificarea Declaratiei 394 (D394), privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Modificare Declarație 394 privind livrările.jpg

Prezenta modificare a fost institutită în vederea realizării măsurilor de prevenire și combatere a infracțiunilor de evaziune fiscală.

Modificarea se referă la procedura completării Declarației 394 privind livrările și achizițiile de pe teritoriul României depusă de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, în vederea declarării de către contribuabili dacă au efectuat sau nu operațiuni cu persoanele afiliate în perioada de raportare.

De reținut este faptul că atunci când se completează declarația informativă 394 nu se va declara valoarea tranzacțiilor, ci doar dacă au existat sau nu tranzacții.

Astfel, în secțiunea nr 1 din Declarația 394 se va bifa căsuța corespunzătoare în situația în care persoanele impozabile au efectuat sau nu au efectuat operațiuni cu persoane afiliate în perioada de raportare.

Modifcările Declarației 394 se vor aplica pentru operațiunile efectuate începând cu 1 septembrie 2020.

Restul procedurilor de depunere și completare a declarației rămân valabile.

Informații utile despre Declarația 394:

Cine declară?

Exclusiv persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.

Ce se declară?

· toate operaţiunile impozabile cu cota de 9% sau 19%, realizate pe teritoriul naţional, cu alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, pentru care au fost emise facturi, inclusiv facturile emise pentru avansuri;

· inclusiv operaţiuni cu TVA nedeductibil (ex. cheltuieli de protocol);

· în cazul vânzărilor cu amănuntul în care înregistrarea în contabilitate se face pe baza raportului zilnic, dacă au fost emise şi facturi pentru o parte din tranzacţii, aceste facturi vor trebui cuprinse în declaraţie.

Ce nu se declară?

· livrările/achiziţiile pentru care s-a emis bon fiscal, dar nu s-a emis factura

· operaţiunile cu persoane neînregistrate în scopuri de TVA în România

· facturile emise prin autofacturare

· operaţiunile pentru care se aplică taxarea inversă

Cum se declară?

· declaraţia se completează cumulat pe coduri de înregistrare în scopuri de TVA ale partenerilor de tranzacţii, indiferent dacă au fost realizate, cu acelaşi partener, operaţiuni impozabile cu 9% şi operaţiuni impozabile cu 19% (baza impozabilă şi, respectiv, TVA aferent se cumulează pentru toate operaţiunile);

· în cazul în care, după depunerea declaraţiei, persoana impozabilă constată existenţa unor omisiuni în datele declarate sau în cazul în care una sau mai multe facturi sunt emise în cursul unui semestru dar sunt primite de beneficiarul tranzacţiei după data depunerii declaraţiei, persoana impozabilă trebuie să depună o nouă declaraţie corect completată care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial.

Fiti la curent cu toate modificările referitoare la TVA urmărind secțiunea Noutăți TVA.

Pentru verificarea automată a persoanelor impozabile care sunt înregistrate în scopuri de TVA, accesați VerificareTVA.ro.