Momentan, serviciul TVA API este in mentenanta.

Modificări la formularul (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“

Legea nr. 296/2020 a adus la sfarșitul anului 2020 câteva modificări în domeniul TVA, referitoare la regularizările pe care persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA trebuie să le efectueze prin decontul de taxă prevăzut la art. 323 din Codul fiscal.

Noutăți despre modificarea formularului 300

  • diferențele de TVA de plată stabilite de organele fiscale sunt cuprinse în ”taxa de plată cumulată”, nu doar de organele de inspecție fiscală, prin decizii comunicate până la data depunerii decontului
  • nu se preiau în decontul de taxa sumele reprezentând TVA care nu sunt considerate restante conform art. 157 alin. (2) din Codul de procedură fiscală. Aceste informații se înscriu în decontul de TVA (formular 300) la rândul 40, din secțiunea Regularizări conform art. 303 din Codul fiscal
  • având în vedere modificările legislative aduse articolului 303 prin Legea nr.296/2020, a fost necesară modificarea formularului Decont de TVA, cu adaptarea corespunzătoare a denumirii rândului 40 și a instrucțiunilor de completare
  • deconturile de TVA depuse de către societățile care fac parte dintr-un grup fiscal unic de TVA (doar decontul consolidat de taxă) care se depun de reprezentantul grupului fiscal unic reprezintă titlu de creanță, deconturile proprii ale membrilor fiind transmise organelor fiscal doar cu scop informativ
  • inserarea unei căsuțe ce trebuie bifată de către reprezentantul grupului fiscal când completează decontul consolidat de taxă pentru depunerea electronica a deconturilor proprii ale membrilor grupului fiscal unic (dar să nu fie prelucrate ca titluri de creanță)

Noul Decont de TVA se va folosi începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii iunie 2021.


Declarația 300 - termene de depunere

Formularul (300) „Decont de taxa pe valoarea adăugată“ se depune la organul fiscal competent, respectând următoarele termene:

  • lunar, pâna la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se depune decontul
  • trimestrial, pâna la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se depune decontul
  • semestrial, pâna la data de 25 inclusiv a primei luni din semestrul următor celui pentru care se depune decontul
  • anual, pâna la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor celui pentru care se depune decontul
  • altă dată – după caz (consultați instrucțiunile de completare și depunere din formular)

Termenele stabilite sunt valabile pentru persoanele impozabile cu anumite caracteristici, potrivit prevederilor din Codul Fiscal.

Formularul 300 poate fi descărcat de aici.