Momentan, serviciul TVA API este in mentenanta.

Plafonul pentru aplicarea TVA la încasare se majorează de la 2.250.000 lei la 4.500.000 lei.

Această modificare survine ca urmare a publicării Legii nr. 296 din 18 decembrie 2020, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Plafonul pentru TVA la încasare se majorează

Conform legii publicată în Monitorul Oficial nr. 1269 din 21 decembrie 2020 a fost majorat nivelul plafonului sistemului de TVA la încasare, aplicat de către contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, începand cu 01.01.2021.

Sistemul de TVA la încasare se va aplica pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depășit plafonul de 4.500.000 lei.

“Persoana impozabilă care în anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la încasare, dar a cărei cifră de afaceri pentru anul respectiv este inferioară plafonului de 4.500.000 lei şi care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care persoana impozabilă şi-a exercitat opţiunea, cu condiţia ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru anul în curs. Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 4.500.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii taxabile şi/sau scutite de TVA, precum şi a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform art. 275 şi 278, realizate în cursul anului calendaristic;".

Depunerea notificării pentru aplicarea / încetarea aplicării sistemului TVA la încasare - Formularul 097.

Pentru anul 2022 vor fi vizate persoanele impozabile care depășesc plafonul de 4.500.000 lei.

Plafonul care se ia în considerare în 2021 la depunerea Declarației 097 este 2.250.000 lei.

Formularul 097 se completează și se depune de către persoanele impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, prin opțiune și persoanele impozabile care încetează aplicarea sistemului de TVA la încasare.

Persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, prin opțiune:

• realizează o cifră de afaceri care nu depășește plafonul stabilit de lege
• optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu data înregistrării în scopuri de TVA.

Persoanele impozabile înscrise in Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, conform criteriilor menționate mai sus, pot să depună această notificare până la data de 25 ianuarie a fiecărui an.

Persoanele impozabile care nu au depășit plafonul stabilit de lege nu au obligația depunerii declarației 097.

Persoanele impozabile care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare pot depune declarația 097 odată cu înregistrarea în scopuri de TVA.

Persoanele impozabile care încetează aplicarea sistemului TVA la încasare:

• realizează o cifră de afaceri care depășește plafonul stabilit de lege
• renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare, întrucât cifra de afaceri realizată nu depășește plafonul stabilit de lege

Persoanele impozabile înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, conform criteriilor menționate mai sus, pot să depună această notificare până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale.

Formularul 097 poate fi descărcat de aici.

Fii intotdeauna la curent cu modificările Codului Fiscal.