Momentan, serviciul TVA API este in mentenanta.

Procedură modificată pentru amânarea la plata TVA pentru marii importatori.

O modificare privind amânarea la plată a TVA și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri a fost aprobată prin ordinul Ministrului Finanțelor Publice și publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 567 din 30 iunie 2020.

Procedură modificată pentru amânarea la plata TVA pentru marii importatori.

În urmă cu câteva luni Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgentă care permitea amânarea plății TVA în vamă pentru importurile de medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, din perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență.

La data de 30 iunie 2020, conform actului normativ intrat în vigoare au fost modificate normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vama a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri.

Astfel, operatorii economici înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal care beneficiază de amânarea plății de TVA la vamă și care pot solicita Certificatul de amânare de la plata în vamă a TVA sunt:

a.) persoanele care în anul calendaristic precedent sau în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se solicită eliberarea certificatului au realizat importuri din teritorii și state terțe, astfel cum sunt definite la art. 267 din Codul fiscal, a căror valoare cumulată este de cel puțin 100 milioane lei și care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la alin. (2) din Ordinul MFP nr. 4121/2015.

b.) operatorii economici autorizați care sunt înregistrați în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal și care au obținut certificat de operator economic autorizat, conform art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare.

c.) persoanele impozabile care sunt înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal și care au obținut autorizație de depunere a unei declarații vamale sub forma unei înscrieri în evidențele declarantului, conform art. 182 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel ca, amânarea de la plata TVA pentru operatorii economici înregistrați în scopuri de TVA care îndeplinesc condițiile enunțate mai sus reprezintă un avantaj și probabil această amânare va avea ca efect creșterea numărului de importuri.

Fiti la curent cu noutățile fiscale și urmăriți toate modificările referitoare la TVA, în secțiunea Noutăți TVA.
Pentru verificarea automată a persoanelor impozabile care sunt înregistrate în scopuri de TVA, accesați aici.