Momentan, serviciul TVA API este in mentenanta.

TVA la încasare. Cine, când, cum aplică acest sistem?

TVA la încasare Pus în aplicare, în România, pentru prima dată, în anul 2013, sistemul TVA la încasare a avut ca scop deblocarea fluxului de trezorie pentru:
  - Societățile comerciale mici care, în baza declarațiilor depuse la ANAF, erau nevoite să achite la stat TVA colectat deși aceste sume nu erau încasate de la clienți;
  - Stat, care era nevoit să achite TVA rambursat deși nu încasase sumele respective.

Ce reprezintă sistemul TVA la încasare?

TVA la încasare este un sistem care constă în amânarea atât a plății cât și a deducerii TVA până la data încasării clienților și plății furnizorilor.

Ce beneficii îți aduce aplicarea sistemului TVA la încasare?

Ești persoană juridică impozabilă și încasezi contravaloarea facturilor emise către clienți la termene medii și mari?
Dacă acorzi atenție negocierii scadențelor facturilor de vânzare și facturilor de cumpărare cu siguranță te vei bucura de beneficiile sistemului TVA la încasare.
De ce luăm în calcul și facturile de cumpărare? Deoarece nu trebuie omis faptul că în aceeași perioadă cu încasările, trebuie făcute și plățile către furnizori pentru a putea deduce TVA din facturile emise de aceștia.

Care sunt elementele esențiale ale sistemului TVA la încasare?

1. Amânarea exigibilității plății Taxei pe Valoare Adăugată până la data încasării contravalorii integrale sau parțiale a livrării de bunuri, respectiv prestării de servicii.
    > Exigibilitatea plății reprezintă, conform Codului Fiscal:
  ●data la care autoritatea fiscală devine îndreptățită să solicite plata taxei de către persoanele obligate la plata acesteia, chiar dacă plata acestei taxe poate fi amânată;
  ●data la care o persoană are obligația să plătească taxa la bugetul statului.
2. Amânarea dreptului de deducere a TVA până la data la care a fost plătită furnizorului sau prestatorului TVA aferentă bunurilor sau serviciilor

Ce persoane juridice sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare?

Conform Cod Fiscal, sunt considerate eligibile pentru aplicarea TVA la încasare, persoanele juridice impozabile, cu sediul activității economice în România, aflate în una din situațiile:
  a) Sunt înregistrate în scop de TVA, anul precedent nu au aplicat sistemul TVA la încasare, cifra de afaceri din anul calendaristic precedent este mai mică decât 2.250.000 lei și optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare.
  Obligații:
    - Aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu prima zi a celei de a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a fost depășit plafonul, până la sfârșitul anului calendaristic în care au optat pentru aplicarea sistemului cu condiția ca la data exercitării opțiunii să nu fi depășit plafonul pentru anul în curs. Dată exercitare opțiune: 25 ianuarie inclusiv.
    - Depunerea la organele fiscale competente a formularului 097: „Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare” din care să rezulte că optează pentru intrarea în sistem. Termen depunere formular: 25 ianuarie inclusiv.
Persoana juridică impozabilă poate opta tacit pentru continuarea aplicării sistemului TVA la încasare, fără a fi nevoită să depună notificarea, dacă în anul precedent a aplicat acest sistem iar cifra sa de afaceri nu a depășit plafonul de 2.250.000 lei.
  b) Se înregistrează în scop de TVA conform art. 316 din Codul Fiscal în timpul anului și tot atunci optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare.
  Obligații:
    - Aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu data înregistrării în scopuri de TVA
    - Depunerea la organele fiscale competente a formularului 097 „Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare” din care să rezulte că optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare din momentul înregistrării în scopuri de TVA.

Cum se calculează cifra de afaceri aferentă plafonului de 2.250.000 lei?

Se calculează anual și este compusă din valoarea totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii taxabile și/sau scutite de TVA și a operațiunilor rezultate din activitățile economice pentru care locul livrării/prestării se consideră a fi în străinătate, realizate pe parcursul anului calendaristic.
  ● Se ia în calcul baza de impozitare înscrisă pe rândurile din decontul de taxă corespunzătoare:
    - Operațiunilor taxabile;
    - Operațiunilor scutite de TVA cu/sau făra drept de deducere;
    - Operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră a fi în străinătate;
    - Rândurile de regularizări aferente.
  ● Nu se iau în calcul:
    - Sumele înscrise în decont în rândurile cu date informative: facturi emise după inspecția fiscală, informații privind TVA neexigibilă sau nedeductibilă;
    - Livrările de bunuri și prestările de servicii realizate în perioada în care persoana impozabilă nu a avut un cod de înregistrare în scopuri de TVA.

Când nu mai este o persoană juridică impozabilă eligibilă să aplice sistemul TVA la încasare?

Depășirea plafonului de 2.250.000 lei atrage după sine obligativitatea încetării sistemului TVA la încasare.
Obligațiile persoanei juridice în cauză:
  - Aplică sistemul până la sfârșitul perioadei fiscale;
  - Depune la organele fiscale competente formularul 097 „Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare” din care să rezulte că plafonul a fost depășit.

Verifică, în timp real, dacă o firmă aplică TVA la încasare, pe VerificareTVA.ro!