Momentan, serviciul TVA API este in mentenanta.

TVA - Taxa pe Valoare Adăugată

TVA – Taxa pe Valoare Adaugată – este una dintre taxele percepute de stat și este suportată de beneficiarii bunurilor și serviciilor, denumiți în continuare consumatori finali. La acest impozit participă toți cei care sunt implicați în ciclul economic realizării bunurilor și serviciilor care sunt purtătoare de TVA. Agenții economici care au luat parte la acest proces au dreptul de deducere, fiind obligați apoi să vireze soldul TVA rămas la bugetul de stat.

TVA-Taxa pe valoare adaugata

În prezent există următoarele cote de TVA:

 • Cota standard: Cota de 19%;
 • Cote reduse: Cota de 9% și Cota de 5%;
 • Cota 0 – există și operațiuni scutite de TVA.

De-a lungul timpului taxa a avut mai multe forme și denumiri. Inițial s-a numit taxa unică, ulterior taxa cumulată, în prezent taxa pe valoare adăugată.

Elemente specifice TVA:

 • Denumirea impozitului – se aplică asupra valorii stabilite de firme. Dacă o firmă stabilește prețul unui produs/serviciu de 100 RON, acesta va fi comercializat cu 119 (100 + 19% TVA);
 • Persoanele impozabile – acele persoane care se înregistrează în scopuri de TVA și care vor fi plătitoare de TVA;
 • Cine suportă impozitul – consumatorul final – orice persoană fizică, juridică sau PFA care nu este plătitoare de TVA;
 • Termen de plată - termenul de plată a acestui impozit are scadența: până în ziua 25 a lunii următoare dacă frecvența de plată este lunară și până în ziua 25 a primei luni a trimestrului următor dacă frecvența de plată este trimestrială; o altă scadență este atunci când se generează dreptul de import pentru bunuri;
 • Materia impozabilă – baza de calcul a TVA;
 • Sursa impozitului – deducerea TVA se face în același timp cu colectarea sau prin restituire de la bugetul statului;
 • Cota de impozit – aferentă unei unități de impunere – în funcție de cotele TVA;
 • Calculul – se stabilește în funcție de normele fiscale;
 • Sfera de cuprindere – are la bază câteva principii:
  - principiul teritorialității,
  - principiul originii produselor,
  - principiul destinației bunurilor,
  - principiul exigibilității;
 • Sancțiuni fiscale – celor care se sustrag de la declararea și plata TVA sau când se obține o rambursare ilegală. Aceste sancțiuni se aplică diferit dacă au fost din neglijență sau intenție: amenzi fiscale sau penalități. În momentul în care suma datorată la bugetul de stat depășește un anumit plafon (plafon stabilit în funcție de mărimea companiei), persoana juridică este obligată să treacă la plata defalcată a TVA-ului (SPLIT TVA).

Cea mai mică valoare a taxei TVA, în afara Uniunii Europene, o are Iran, respectiv cota de TVA de 3% iar cea mai mare valoare o are Islanda, respectiv cota de TVA de 25,5%.

În Uniunea Europeană cea mai mare valoare a taxei pe valoare adăugată este aplicată în Danemarca și Suedia, respectiv cota de TVA de 25%. Cele mai mici valori ale TVA le au Luxemburg și Cipru, respectiv cota de TVA de 5%, Malta, respectiv cota de TVA de 18%, Romania și Germania, respectiv cota de TVA de 19%.

Cea mai mare cotă de TVA în România a fost de 24%, cotă care a rezistat între 1 iulie 2010 și 1 ianuarie 2016.