Momentan, serviciul TVA API este in mentenanta.

Cererea privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent - Formularul 306

Formularul 306

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015 pot depune până la data de 25.02.2021 cererea privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent.

Prin această cerere, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015, pot solicita utilizarea altei perioade fiscale decât luna sau trimestrul, în condiţiile prevăzute de Codul fiscal.

Acestea pot solicita aprobarea utilizării ca perioadă fiscală pentru taxa pe valoarea adăugată a:
• semestrului calendaristic, dacă persoanele impozabile efectuează operaţiuni impozabile numai pe maximum 3 luni calendaristice dintr-un semestru;
• anului calendaristic, dacă persoanele impozabile efectuează operaţiuni impozabile numai pe maximum 6 luni calendaristice dintr-o perioadă de un an calendaristic.

Formularul 306 va fi însoțit de documente din care să rezulte activitatea desfăşurată şi periodicitatea, respectiv:
• declarație pe propria raspundere privind activitatea efectiv desfășurată;
• balanțele de verificare întocmite pentru anul anterior, contracte sau comenzi, după caz;
• jurnalul de vânzări întocmit pentru anul fiscal anterior;
• alte documente relevante pentru luarea deciziei.

Cererea se soluționează în termenul prevăzut de art. 77 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Perioada fiscală aprobată este valabilă începând cu termenele de declarare și plata următoare datei comunicării deciziei și se menține pe durata păstrarii condițiilor.

Formularul 306 poate fi descărcat de aici.