Momentan, serviciul TVA API este in mentenanta.

Criterii pentru evaluarea riscului fiscal la re/înregistrarea în scopuri de TVA

Criterii pentru evaluarea riscului fiscal la re/înregistrarea în scopuri de TVA

Pentru a nu fi încadrate ca având risc fiscal ridicat, fapt ce poate duce la refuzarea/anularea înregistrării în scopuri de TVA, companiile care intenționează să solicite înregistrarea în scopuri de TVA trebuie să țină cont de criteriile adoptate prin HG.nr.340/2020.

Companiile recent înființate sau cele care nu au atins plafonul de înregistrare în scopuri de TVA și persoanele impozabile care au avut codul de TVA anulat și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA vor fi evaluate de autorități.

Criteriile luate în considerare la evaluarea riscului fiscal fac referire asupra mai multor aspecte: sediu, insolvență/faliment, inactivitate fiscală, inactivitate temporară la Registrul Comerțului, respingerea/anularea înregistrării în scopuri de TVA, obligații fiscale restante, contravenții, infracțiuni, venituri, rezidență fiscală, cont bancar, activitate desfășurată, terți, servicii contabile, neconcordanțe și salariați.

Criterii pentru evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA

1. SEDIU

- persoana impozabila analizată nu deține un sediu/sedii secundar(e), sediul social este stabilit la sediul profesional al avocatului.
- pesoana impozabilă nu deține un sediu / sedii secundar(e), sediul social este stabilit la sediul unei persoane fizice (persoana fizica ce desfășoară profesii liberale, PFA, II, IF) sau juridice, pe o periodă mai mică sau egală cu 1 an.
- pesoana impozabilă are stabilit sediul social la sediul unei persoane fizice (persoana fizica ce desfășoară profesii liberale, PFA, II, IF) sau juridice, pe o perioadă mai mică sau egală cu 1 an sau pe o perioadă mai mare de 1 an.

2. INSOLVENȚĂ/FALIMENT

- cel puțin unul dintre asociații și/sau administratorii persoanei impozabile analizate deține sau a deținut calitatea de acționar/asociat/administrator/titular/membru la cel puțin o persoană impozabilă care a înregistrat obligații fiscale restante și căreia i-a fost declanșată procedura de insolvența/faliment în ultimii 5 ani fiscali.

3. INACTIVATE FISCALĂ

- cel puțin unul dintre asociații și/sau administratorii persoanei impozabile analizate deține calitatea de acționar/asociat/administrator/titular/membru la cel puțin o persoană impozabilă declarată inactivă fiscal în ultimii 5 ani fiscali încheiați, fără a fi reactivată.

4. INACTIVITATE TEMPORARĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI

- cel puțin unul dintre asociați și/sau administrator ai persoanei impozabile analizate deține calitatea de acționar/asociat/administrator/titular/membru la cel puțin două persoane impozabile, cu activitatea suspendată temporar, fără ca aceasta să fie reluată în termenul legal.

5. RESPINGERE/ANULARE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA

- cel puțin unul dintre asociații și/sau administratorii persoanei impozabile analizate deține sau a deținut calitatea de acționar/asociat/administrator/titular/membru la cel puțin o persoană impozabilă căreia autoritățile i-au anulat înregistrarea în scopuri de TVA, în ultimii 5 ani fiscali încheiați.

6. OBLIGAŢII FISCALE RESTANTE

- persoanele impozabile, la care asociații și/sau administratorii dețin calitatea de acționar/asociat/administrator/titular/membru și de asociații (persoane juridice) și/sau administratorii (persoane juridice) persoanei impozabile analizate înregistrează obligații fiscale restante mai mari sau egale cu 50.000 lei.

7. CONTRAVENȚII

- cel puțin unul dintre asociații și/sau administratorii persoanei impozabile analizate și/sau cel puțin una dintre persoanele impozabile la care aceștia dețin sau au deținut calitatea de acționar/asociat/administrator/titular/membru au înscrise în prezent contravenții în cazierul fiscal.

8. INFRACȚIUNI

- cel puțin unul dintre asociații persoanei impozabile analizate și/sau cel puțin una dintre persoanele impozabile la care asociații și/sau administratorii persoanei impozabile analizate dețin sau au deținut calitatea de acționar/asociat/administrator/titular/membru au în prezent infracțiuni sau alte fapte înscrise în cazierul fiscal, potrivit legislației în vigoare.

9. VENITURI

- administratorii persoanei impozabile analizate nu au obținut venituri în ultimele 12 luni.

10. REZIDENȚĂ FISCALĂ

- cel puțin unul dintre administratorii persoanei impozabile analizate este cetățean străin care nu deține rezidență fiscală în România, iar capitalul social este sub 45.000 lei.

11. CONT BANCAR

- persoana impozabilă analizată nu deține cont bancar sau cel puțin una dintre persoanele împuternicite pentru a desfășura operațiuni bancare nu are calitatea de administrator/asociat/salariat.

12. ACTIVITATE DESFĂȘURATĂ

- persoana impozabilă analizată nu desfășoară activități economice în spațiul destinat sediului social și/sau sediilor secundare și nici în afara acestora.

13. TERȚI

- persoana impozabilă analizată desfășoară exclusiv activități economice în afara sediului social/profesional și a sediilor secundare (punctelor de lucru).

14. SERVICII CONTABILE

- persoana impozabilă analizată nu are desemnată o persoană care să conducă departamentul de Contabilitate, fie salariată, fie membru CECCAR.

15. SALARIAȚI

- persoana impozabilă analizată nu are încheiate contracte individuale de muncă la data efectuării analizei.

Criterii pentru evaluarea riscului fiscal în cazul anulării înregistrării în scopuri de TVA

Pentru persoanele impozabile care au solicitat reactivarea codului de TVA criteriile pentru evaluarea riscului fiscal sunt: sediu, salariați, servicii contabile, neconcordanțe, rezintență fiscală.

1. SEDIU

- persoana impozabilă analizată nu deține un sediu/sedii secundar(e), sediul social este stabilit la sediul profesional al avocatului şi este utilizat în cadrul unui contract de asistenţă juridică.
- persoana impozabilă analizată nu deține un sediu/sedii secundar(e), iar sediul social este utilizat în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică sau egală cu 1 an.

2. SALARIAȚI

- media numărului de salariaţi este mai mică de 1 salariat.

3. SERVICII CONTABILE

- persoana impozabilă analizată nu are desemnată o persoană care să conducă compartimentul de contabilitate, inclusiv situaţia în care persoana impozabilă analizată nu are încheiate contracte de prestări servicii cu persoane fizice/juridice membre active CECCAR, în cazul în care contabilitatea este organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii.

4. NECONCORDANȚE

- persoana impozabilă analizată înregistrează neconcordanțe semnificative între informațiile înscrise în declarațiile fiscale/ informative/recapitulative proprii, respectiv între informațiile înregistrate în declarațiile fiscale/informative/recapitulative proprii în relația cu partenerii săi (furnizori/clienți), inclusiv neconcordanțe semnificative constatate în urma analizării informațiilor furnizate de terți, altele decât cele care privesc declarațiile fiscale/informative/recapitulative.

5. REZIDENȚA FISCALĂ:

- cel puțin unul dintre administratorii persoanei impozabile analizate este cetățean străin care nu deține rezidență fiscală în România și capitalul social al persoanei impozabile analizate este sub 45.000 lei.
Notă: Prin acționar/asociat se înțelege persoana fizică sau juridică a cărei cotă de participare la capitalul social este ≥ 25%.
Prin administrator se înțelege persoana fizică și persoana juridică înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția administratorilor societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații, precum și a reprezentanților legali ai persoanelor juridice.
Prin titular se înțelege persoana fizică titulară a unei persoane fizice autorizate (PFA), respectiv a unei întreprinderi individuale (ÎI).
Prin membru se înțelege persoana fizică membră în cadrul unei întreprinderi familiale (II).

Dacă nu sunt îndeplinite aceste criterii, companiile prezintă riscuri la înregistrarea în scopuri de TVA. De menționat este faptul că acestea nu sunt singurele criterii definitorii la înregistrarea în scopuri de TVA, analiza fiscala fiind realizată și în baza altor criterii importante.

Urmărește secțiunea Noutăți TVA și fii la curent cu informații fiscale practice si actuale din domeniul TVA.

Verifică starea de TVA a persoanelor juridice din România, printr-o simplă interogare a codurilor fiscale, aici!