Momentan, serviciul TVA API este in mentenanta.

Începând din această lună utilizatorii VerificareTva.ro pot verifica și firmele inactive fiscal

Informatii fiscale despre contribuabilii inactivi sau reactivati conform ANAF

Din dorința de a îmbunătăți si de a adapta serviciile VerificareTVA.ro nevoilor clienților noștri, am adăugat o nouă informație pentru verificarea firmelor: Inactiv ANAF.

Pe VerificareTVA.ro vor fi furnizate statusul contribuabililor inactivi – DA / NU, cât și data inactivării/reactivării.

Situaţii care generează inactivitatea fiscală

Contribuabilul/plătitorul persoană juridică sau orice entitate fără personalitate juridică este declarat inactiv dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

a) nu îşi îndeplineşte, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;
b) se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
c) organul fiscal central constatată că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat;
d) inactivitatea temporară înscrisă la Registrul Comertului;
e) durata de funcţionare a societătii este expirată;
f) societatea nu mai are organe statutare;
g) durata deţinerii spatiului cu destinaţia de sediu social este expirată.

Condiții de reactivare

Pentru a fi reactivaţi, contribuabilii declaraţi inactivi trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să îşi îndeplinească toate obligaţiile declarative prevăzute de lege - aceasta condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care obligaţiile fiscale au fost stabilite prin decizie de către organul fiscal;
b) să nu înregistreze obligaţii fiscale restante;
c) organul fiscal central să constate că aceştia funcţionează la domiciliul fiscal.

Informațiile referitoare la inactivi/reactivați existente pe verificareTVA.ro sunt furnizate conform ANAF.

[articolul 92 alineatul (1) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala]

Testează gratuit VerificareTVA.ro!