Momentan, serviciul TVA API este in mentenanta.

ÎNREGISTAREA ÎN SCOPURI DE TVA a societăţilor cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990

I. Pentru solicitarea înregistrarii în scopuri de TVA, societătile comerciale trebuie să declare înainte de începerea activității economice următoarele:

ÎNREGISTAREA ÎN SCOPURI DE TVA a societăţilor cu sediul activităţii economice în România.jpg
  • urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depășește plafonul de scutire de 300.000 lei*;
  • urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire de 300.000 lei*, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

Odată cu depunerea cererii de înmatriculare la Registrul Comerțului, societățile trebuie să depună la registratura organului fiscal sau prin poștă (prin scrisoare recomandată) și cererea de înregistrare în scopuri de TVA (formular 098).

Cererea de înregistrare în scopuri de TVA se depune de către solicitant, în calitate de reprezentant legal al societăţii pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA, de către un asociat al acesteia sau altă persoană împuternicită, potrivit legii.

II. Pentru solicitarea înregistrarii în scopuri de TVA, după începerea activităţii economice, cifra de afaceri a societăților comerciale realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire de 300.000 lei*, cu opțiunea aplicării regimului normal de taxă.

Societăţile depun la organele fiscale competente declarația de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridica (formular 010). Declaraţia se depune, direct (prin reprezentant legal) sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată.

* 300.000 lei - reprezintă cifra de afaceri care constituie plafonul pentru aplicarea regimului special de scutire pentru întreprinderi mici şi este definită la art. 310 alin. (2) din Codul fiscal.

În cazul respectării celor menționate mai sus, organul fiscal va emite Decizia privind înregistrarea în scopuri de TVA după depunerea solicitărilor de înregistrare în scopuri de TVA de către societăți (formularele 098 sau 010). Înregistrarea se consideră valabilă începând cu data comunicării acestei Decizii.

Un motiv de relaxare este acela ca societăţile comerciale care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, în situaţiile mai sus mentionate, nu mai sunt supuse, în vederea înregistrării, unei analize în baza criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal, începând cu 14 mai 2020, data intrării în vigoare a OUG nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Totuși, codul de înregistrare de TVA poate fi oricând anulat, dacă societățile prezintă risc fiscal ridicat, acestea nefiind scutite de analiza de risc pe parcursul desfăşurării activităţii.

Urmărește secțiunea Noutăți TVA și fii la curent cu toate modificările fiscale și legislative.

Creează-ti un cont de utilizator și verifică gratuit starea de TVA a persoanelor juridice din România.