Momentan, serviciul TVA API este in mentenanta.

Noi prevederi privind înregistrarea pentru utilizarea regimului special pentru servicii electronice

Noi prevederi privind înregistrarea pentru utilizarea regimului special pentru servicii electronice

Monitorul Oficial nr. 0684 din 31 iulie 2020

Ordin ANAF nr. 3039 din 24 Iulie 2020

Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.737/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 și art. 315 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare.

Actul normativ se adresează operatorilor economici ce efectuează servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune.

Principalele modificări :

• depunerea declarației de către persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeana prin care confirmă că nu și-a stabilit sediul pe teritoriul Uniunii Europene şi nu dispune de un sediu fix pe teritoriul acesteia. În vechea prevedere declarația atesta că persoana nu era înregistrată în scopuri de TVA în Uniunea Europeană.

• pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform prevederilor art. 316 din Codul fiscal şi pentru care s-a acceptat utilizarea regimului UE, informaţia privind calitatea de persoană impozabilă care utilizează regimul UE se menţionează în registrul contribuabililor și nu în vectorul fiscal, la rubrica „Taxă pe valoarea adăugată, cum era precizat în vechea prevedere. Calitatea de persoană impozabilă care utilizează regimul UE nu anulează obligaţiile de declarare şi plată a taxei rezultate din calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, potrivit art. 316 din Codul fiscal.

• informaţiile care permit identificarea persoanelor impozabile care utilizează regimul UE sau regimul non-UE, având România ca stat de înregistrare, se transmit de către organul fiscal celorlalte state membre, prin intermediul reţelei CCN/CSI, conform specificaţiilor tehnice transmise de Comisia Europeană şi implementate de Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare.

• persoana impozabilă, care utilizează regimul UE şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 278 alin. (8) din Codul fiscal, nu optează ca locul prestării să fie stabilit în conformitate cu prevederile art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, respectiv la beneficiar. Pentru aplicarea acestor prevederi, organul fiscal competent identifică, cu ajutorul aplicației informatice, persoanele impozabile care utilizează regimul Mini One Stop Shop și care, în declarațiile speciale de TVA, depuse în România potrivit art. 315 alin. (6) din Codul fiscal, au declarat prestări de servicii a căror valoare totală, fără TVA, nu depășește, în anul calendaristic curent, 10.000 euro (46.337 lei) și nu a depășit această suma în cursul anului calendaristic precedent. Persoanele selectate sunt înscrise în Lista persoanelor impozabile care utilizează regimul special M1SS și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 278 alin. (8) din Codul fiscal. Organul fiscal competent notifică persoanele impozabile cuprinse în listă în legătură cu dreptul acestora de a opta ca locul prestării serviciilor să fie stabilit la beneficiar. Opțiunea se exercită prin depunerea formularului (085) Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în termen de 15 zile de la primirea notificării. Persoanele impozabile care optează să presteze servicii pentru care locul prestării este la beneficiar sunt eligibile pentru utilizarea în continuare a regimului special, iar persoanele care nu depun formularul (085) în termen de 15 zile de la primirea notificării nu mai îndeplinesc condițiile pentru utilizarea regimului special. În această ultimă situație, locul prestării de servicii va fi considerat la prestator, iar informațiile privind valoarea și taxa pe valoarea adăugată aferentă operațiunilor se înscriu în formularul 300 Decont de taxă pe valoarea adăugată.

Toate modificările și completările din noul ordin pot fi consultate aici.

Validează pe verificaretva.ro o listă de coduri fiscale și vei obține toate informațiile fiscale referitoare la plata TVA.