Momentan, serviciul TVA API este in mentenanta.

Ce implicații are asupra TVA, omiterea înregistrării unei facturi?

Ai omis înregistrarea unor facturi?
Știu, nu este vina ta! În activitatea de zi cu zi a unei companii se întâmplă ca facturile să nu fie transmise la timp către Contabilitate.

rectificare-facturi-neinregistrate-tva

Tu ești, însă, cel care trebuie să le înregistrezi!

Cum înregistrezi în Contabilitate facturile sosite cu întârziere? Cum rectifici aceste erori contabile?
Ce implicații are asupra impozitului pe profit și TVA, înregistrarea facturilor întârziate?

În rândurile următoare, vei afla pas cu pas ce ai de făcut, pentru a fi în regulă în cazul unui control ANAF.

Studiu de caz:

Presupunem că în luna Octombrie 2019 ai primit o factură din Septembrie 2017, factură care nu a fost, evident, înregistrată la momentul corespunzător.

Ce spune Legea?

Conform Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul nr. 1802 din 29 decembrie 2014, dacă omiți înregistrarea unei cheltuieli în exercițiul financiar la care face referire, comiți o eroare contabilă pe care trebuie să o corectezi în momentul constatării.

Factura din luna Septembrie 2017, neînregistrată în exercițiul financiar 2017 reprezintă astfel o eroare contabilă pe care tu trebuie să o corectezi în luna Octombrie 2019, când ai constatat-o.

Cum aplici Legea?

În primul rând stabilești gradul de semnificație al erorii: semnificativă sau nesemnificativă, analizând contextual natura sau valoarea individuală, respectiv cumulată a elementelor, în funcție de cifra de afaceri, de influența asupra contului de profit și pierdere, de nivelul cheltuielilor, etc.

Erorile nesemnificative reprezintă erorile de natură să nu influențeze informațiile financiar-contabile.

Erorile semnificative reprezintă erorile care influențează deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situațiilor financiare anuale.

Dacă ai de a face cu o eroare nesemnificativă, conform Codului Fiscal, în funcție de politicile contabile adoptate la nivelul companiei tale ai 2 posibilități de acțiune:

Varianta 1:
Efectuezi corecția direct pe seama contului de profit și pierdere, la momentul constatării. Corecțiile vor fi luate în calcul pentru determinarea rezultatului fiscal aferent anului în care acestea se efectuează. În acest caz nu este nevoie de depunerea unei Declarații rectificative D101.

Ce formulă contabilă folosești?
6xx Cheltuieli = 401 Furnizori

Varianta 2:
Efectuezi corecția pe seama rezultatului reportat. Înregistrezi factura omisă pe seama contului 1174.
În acest caz vei fi nevoit să depui o Declarație anuală privind impozitul pe profit D101 rectificativă pentru anul 2017.

Ce formulă contabilă folosești?
1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile = 401 Furnizori

Dacă ai de a face cu o eroare semnificativă, conform Codului Fiscal, ai doar o variantă de acțiune:
Efectuezi corecția pe seama rezultatului reportat înregistrând factura omisă pe seama contului 1174.
Depui o Declarație anuală privind impozit pe profit D101 rectificativă pentru anul 2017.

Ce formulă contabilă folosești?
1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile = 401 Furnizori

Cum procedezi dacă factura este purtătoare de TVA?

1. Deduci taxa prin decontul de TVA aferent lunii Octombrie 2019, la Rd. 34 Regularizări taxă dedusă, respectând prevederilor art. 297-299 din Codul fiscal.

2. Declari factura în Declarația informativă D394 aferentă lunii Octombrie 2019 conform instrucțiunilor de completare a formularului care prevăd că D394 trebuie să conțină facturile primite în perioada de raportare indiferent de data la care intervine exigibilitatea TVA.

Corectarea erorilor aferente exercițiilor financiare precedente nu determină modificarea situațiilor financiare ale acelor exerciții.

Platforma VerificareTVA.ro nu este doar ajutorul tău de nădejde în verificarea Taxei pe Valoarea Adăugată, este portalul tău cu informații complete și verificate, despre noutățile legislative din domeniul TVA!

Te ajutăm să îți desfășori activitatea contabilă informat!