Momentan, serviciul TVA API este in mentenanta.

SPLIT TVA. Ce s-a modificat la 1 februarie 2020?

Luna Februarie a început cu vești bune pentru Contabili, referitor la TVA (Taxa pe Valoare Adăugată).

Cum puteti cauta persoanele care aplica TVA mai repede si mai eficient.jpg

Conform Articolului VI al OUG nr. 78/2019, începând cu data de 1 februarie 2020, a intrat în vigoare abrogarea sistemului Split TVA (Plata defalcată a TVA). Astfel activitatea contabilă s-a simplificat.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78 din 18 decembrie 2019 a abrogat OUG 23/2017 privind plata defalcată a TVA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 31 august 2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 275/2017.

Ce presupunea aplicarea sistemului Split TVA, anterior datei abrogării, respectiv 01.02.2020?

Una dintre obligațiile aplicării Split TVA (Plata defalcată a TVA), care îngreuna activitatea contabilă, presupunea ca atunci când efectuai plata unei facturi către un furnizor plătitor de TVA să virezi valoarea fără TVA, din suma facturată, în contul furnizorului iar TVA-ul într-un cont separat.

Ce prevede Ordonanța de Urgență a Guvernului 78/2019, de abrogare a Split TVA?

Organele fiscale nu mai operează înscrieri în Registrul persoanelor care aplică Split TVA începând cu data publicării Ordonanței, respectiv, 23.12.2019.

Până la data de 10 Februarie 2020, adică în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanței, unităţile Trezoreriei Statului vor transfera sumele de disponibilități existente în contul de Split TVA în contul curent al titularului deschis tot la Trezoreria Statului. Pentru efectuarea transferului nu sunt necesare alte formalități.
    Persoanele care au aplicat sistemul Split TVA, însă nu au cont deschis la Trezoreria Statului, au obligația să comunice unității Trezoreriei Statului un cont deschis la o bancă, cont în care să le fie transferate respectivele sume existente în conturile de TVA.
    În cazul în care persoanele menționate mai sus nu comunică informații privind un cont deschis la o bancă, Trezoria Statului va înștiința Autoritatea Fiscală (ANAF) în vederea identificării titularilor de cont și comunicării informațiilor necesare pentru realizarea transferului sumelor. ANAF va trimite către persoanele vizitate solicitarea de a se comunica un cont curent.
    Până la data de 01 Februarie 2020, data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanței, respectiv a transferului descris mai sus, contul de TVA poate fi executat silit de către orice creditor, indiferent de natura creanţei.
    După data de 01 Februarie 2020, nu mai pot fi transferate sume din conturile de Split TVA, cu excepția celor menționate și descrise mai sus.

Ce a condus la abrogarea Split TVA prin OUG nr. 78/2019?

Depășirea termenului-limită de 1 august 2019, pentru compatibilizarea sistemului Split TVA (Plata defalcată a TVA) cu acquis-ul comunitar în domeniu, termen asumat față de Comisia Europeană, a făcut absolut necesară adoptarea OUG nr. 78/2019.

Abrogarea sistemului de plată defalcată a TVA (Split TVA) conform OUG Nr. 78/2019, nu a afectat utilizarea serviciilor platformei www.VerificareTVA.ro.

Istoricul Split TVA va fi afișat în continuare pe platforma www.VerificareTVA.ro.
Datele furnizate de API VerificareTVA referitor la Split TVA nu vor suferi modificări.

Verifică dacă persoanele juridice, care te interesează, aplică TVA, TVA la încasare și vizualizează istoricul lor referitor la Split TVA prin simpla interogare a codurilor fiscale, aici!