Momentan, serviciul TVA API este in mentenanta.

Noi proceduri aprobate pentru persoanele impozabile re/înregistrate în scopuri de TVA la evaluarea riscului fiscal

În M. Of. nr. 286 din 22 martie 2021 s-a publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 393/2021 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Pe scurt, au fost adoptate procedura prin care poate fi anulată înregistrarea în scopuri de TVA a oricărei persoane înregistrate în scopuri de TVA din cauza riscului fiscal și procedura de reînregistrare în scopuri de TVA atunci când riscul fiscal s-a diminuat.

Actul normativ analizat se adresează atât contribuabililor înregistrați în scopuri de TVA ce înregistrează un risc fiscal ridicat pentru care li se poate anula din oficiu codul de înregistrare fiscală, cât și contribuabililor ce au codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat din oficiu din cauza riscului fiscal și doresc să se reînregistreze în scopuri de TVA.

Aceeași procedură va fi utilizată și în cazul în care unui contribuabil i-a fost anulat codul de înregistrare în scopuri de TVA din cauza faptului că nu a putut justifica intenția și capacitatea de a desfășura activități în sfera TVA.

Amintim criteriile care conduc la determinarea riscului fiscal în cazul solicitării sau anulării înregistrării în scopuri de TVA:

• Modul de deținere a sediului social
• Insolvență/faliment
• Inactivitate fiscală
• Inactivitate temporară la Registrul Comerțului
• Respingere/anulare înregistrare în scopuri de TVA
• Obligații fiscale restante
• Contravenții și infracțiuni
• Alte criterii referitoare la rezidenta fiscala, serviciile contabile, veniturile administratorilor etc

Puteti gasi aici toate criteriile pentru evaluarea riscului fiscal la re/înregistrarea în scopuri de TVA.

Evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, precum și în cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată în vederea anulării înregistrării potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal se efectuează de către compartimentul cu atribuții în evaluarea riscului fiscal din cadrul organului fiscal competent, respectiv structurile de informații fiscale de la nivel județean/regional, precum și al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili.

La fecare dintre aceste criterii se acordă un punctaj negativ, iar atunci cand se determină punctajul final se adaugă 100 de puncte.

Persoana impozabilă prezintă risc fiscal ridicat dacă punctajul obţinut este mai mic de 51 de puncte.

Practic, cele două proceduri adoptate, respectiv anularea înregistrării în scopuri de TVA și reînregistrarea în scopuri de TVA sunt în concordanță și cu alte prevederi din domeniul fiscal astfel încat sa fie justificate deciziile adoptate.

Verifică toate informațiile din sfera TVA. Creează-ti acum un cont gratuit pe VerificareTVA.ro.