Momentan, serviciul TVA API este in mentenanta.

Cum să decontezi TVA-ul aferent facturilor Facebook și Google

Ai decis să te promovezi online folosind serviciile rețelei de socializare Facebook sau motorului de căutare Google?
Află că atât factura Facebook cât și factura Google reprezintă obligații declarative și fiscale, fie că ești Plătitor de TVA, fie că ești Neplătitor de TVA.

Cum să decontezi TVA-ul aferent facturilor Facebook și Google

Facebook și Google sunt două companii înregistrate în UE, mai exact în Irlanda, de aceea trebuie să cunoști particularitățile operațiilor cu parteneri din UE, dacă dorești să îți decontezi cheltuielile profesionale efectuate cu promovarea produselor sau serviciilor companiei tale prin intermediul acestor platforme.

Tu, ca beneficiar al serviciului de publicitate online, ești răspunzător de colectarea și plata de TVA către Statul Român pentru acest serviciu realizat de către furnizorul tău din UE.

Ce obligații ai tu cu privire la înregistrarea în contabilitate a serviciilor de publicitate online furnizate de Facebook, respectiv Google?

Obligațiile diferă în funcție de statutul tău: Plătitor de TVA sau Neplătitor de TVA.

Care sunt pașii pe care trebuie să îi urmezi pentru o publicitate online legală?

Dacă ești Plătitor de TVA:

1. Comunici furnizorului (Facebook/Google) codul tău de TVA.
2. Furnizorul îți emite o factură fiscală pe care nu va fi înscrisă valoarea TVA (prin excepție de la regula generală a TVA).
3. Determini valoarea TVA, aplicând cota standard de TVA (19%) din țara ta de rezidență, România.
    Exemplu: Furnizorul (Facebook/Google) îți emite o factură de 300 euro, valoarea TVA calculată aplicând cota standard de 19% va fi de 57 euro.
4. Înregistrezi în contabilitate, valoarea TVA, în lei, la cursul de schimb valutar BNR, valabil la data emiterii facturii, suma fiind înscrisă atât la TVA colectată cât și la TVA deductibilă. Deoarece înscrii aceeași sumă, atât pe debit cât și pe credit, această operațiune nu generează TVA de plată către Statul Român.
5. Declari tranzacția în Declarația D300 (Decont de TVA) și în Declarația D390 (Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare).

Dacă ești Neplătitor de TVA:

1. Depui Declarația 091 pentru înregistrarea prin opțiune pentru achiziții intracomunitare conform art. 268 alin (6) din Codul Fiscal.
2. Obții un cod special de TVA pentru achiziții intracomunitare, cod care nu este valabil pe teritoriul României deoarece nu ești înregistrat în scopuri de TVA, din punct de vedere al operațiunilor desfășurate în România.
3. În baza codului special de TVA, furnizorul îți emite o factură fiscală pe care nu va fi înscrisă valoarea TVA.
4. Determini valoarea TVA aplicând cota de TVA valabilă în țara ta de rezidență, România, respectiv cota standard de 19%.
    Exemplu: La o factură fiscală cu valoarea de 200 euro, valoarea TVA calculată aplicând cota standard de 19% va fi de 38 euro.
5. Înregistrezi în contabilitate, valoarea TVA, în lei, la cursul de schimb valutar BNR, valabil la data emiterii facturii.
6. Declari tranzacția în Declarația D301 (Decont special de TVA) și în Declarația D390 (Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare).
7. Achiți la Bugetul Statului, TVA aferentă facturii până la data de 25 a lunii următoare emiterii acesteia.
    Exemplu : Dacă factura a fost emisă în luna aprilie 2019, amintește-ți să plătești TVA-ul aferent acesteia până la data de 25 mai 2019!

Indiferent de statutul tău, Plătitor de TVA sau Neplătitor de TVA, conform Legii Nr. 208 din 28 noiembrie 2000 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Irlanda pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe câştigurile de capital, nu vei plăti impozit pe venitul furnizorului nerezident. Pentru aplicarea dispozițiilor acestei legi, soliciți și obții de la furnizorul tău Certificatul de Rezidență Fiscală, valabil pentru anul fiscal al tranzacției.

Determină foarte ușor valoarea TVA (Taxa pe Valoare Adăugată), folosind gratuit, Calculatorul TVA, pus la dispoziția ta de platforma VerificareTVA.ro!